Fixed Gear trắng xanh

FIXED GEAR

KHUNG

CR-MO

CÀNG

CR-MO

ĐÙI ĐĨA

LASCO

MOAY Ơ

FLIP FLOP QUANTA

PEDAL

CÓ RỌ

XÍCH

KMC Z510HX

VÀNH

CAO 43MM

LỐP

KENDA